TLF: 948 45 645  |  E-post: osteopat.lundsten@gmail.com  |  Myrveien 12, Ås

 • Linkedin - Grå Circle
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Hva er osteopati?

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopat må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse.

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert - og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

 

Plager du kan oppsøke osteopaten med

 • Ryggsmerter, nakkesmerter, hodepine, kjevesmerter

 • Skuldersmerter, albuesmerter, hånd- og håndledssmerter

 • Bekkenleddsmerter, hoftesmerter, knesmerter, ankelsmerter, fotsmerter

 • Svangerskapsrelaterte plager eller smerter

 • Idrettsskader

 • Funksjonelle mage-tarm problemer

 • Støttebehandling ved ulike sykdommer i luftveiene, urinveiene og fordøyelsessystemet

 • Nyoppståtte plager

 • Langvarige plager

 • Belastningsplager

 

Hva skjer hos osteopaten?

1. Grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.

 

Medlemmer av Norsk Osteopatiforbund har en 4-årig heltidsutdannelse. Dett er en NOKUT akkreditert utdannelse ved Høyskolen Kristiania i Oslo, hvor man gjennom fullført bachelorgrad og videreutdannelse blir titulert Diplom-osteopat (D.O.)

"Osteopaten er din individuelle problemløser"